ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ε Λ Ι Κ Ω Ν Α Σ

Η ταβέρνα μας στην Αγία Άννα